اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 36606

شناسه ملی: 10200446540

تاریخ ثبت: 1392/05/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/05/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/15:

21,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/22:

شرکت فوق در تاریخ 15/05/1392 شماره ثبت 36606 و شناسه ملی 102004XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/05/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دعوت نامه کتبی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ساماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی تامین رفاه برای کارگران و استاد کاران و صنوف مرتبط با هماهنگی دستگاه های مرتبط فراهم سازی و ارایه کارت تخفیف ویژه خدمات شهری برای کارگران و استاد کاران و صنوف مرتبط تامین کار و پروژه برای کارگران و استاد کاران آشنایی کامل اعضا و کارگران با اصول کسب و کار فعالیت در پروژه های صنعتی و ساختمانی و کاریابی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و استاد کاران پیگیری بیمه های تامین اجتماعی و تکمیلی استاد کاران و کارگران معرفی استاد کاران فاقد صلاحیت فنی به سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش شرکت در مناقصات و مزایده ها و صادرات و واردات و ترخیص کالاهای مربوط به شرکت اعطا نمایندگی در سرتاسر کشور و ایجاد شعب در استانها و شهرستانها حل و فصل و مصالحه مابین استاد کاران و کارگران و کارفرمایان صیانت از حقوق مادی و معنوی کارگران تشکیل اتحادیه استادکاران و کارگران و صنوف مرتبط اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت و اشخاص حقیقی حقوقی. تودیع وجوه بحساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها و یا صندوق تعاون مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات تبصره 1 در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. 2 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ابرسان فارابی ساختمان 29 طبقه 1 تلفن 6564648 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/21 ریال منقسم به هفت سهم 000/000/3 ریالی که تعداد هفت سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/7 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 259/1100/92 مورخ 20/03/1392 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمدرضا حدادیان به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای مختار قربان پور به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای سیامک نجات محمود علیلو به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 5 خانم فاطمه امیری بلویردی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 5 آقای مختار قربان پور به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردید 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای محمدرضا حدادیان (رییس هییت مدیره) باتفاق آقای مختار قربان پور ( مدیر عامل ) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای مختار قربان پور ( مدیر عامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم سمیه تخم کاری به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم سمانه قربان پور به عنوان بازرس علی البدل ش 001010XXXX115932XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی