اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 32381

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/07/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: اهواز گلستان شهرک برق نبش خیابان پنج

تاریخ تاسیس: 1387/07/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت ادیب آفاق جنوب ( سهامی خاص) تحت شماره ثبت 32381 23/6/87 کلاسه 32642 87 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جهت اطلاع عمومی بشرح زیر آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی، تاسیس اتی، ارایه خدمات پشتیبانی، صادرات و واردات، تعمیر و نگهداری تاسیس ات، کارهای خدماتی، امور آبدارخانه و آشپزی، ایجاد فضای سبز، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعب، شرکت در مناقصات و مزایدات، پروژه های عمرانی، مهندسی، صنعتی، ابنیه، پروژه های راه سازی، جدول، ایزوگام، بتن ریزی، تنظیفات اداری و مسکونی و تجاری، محوطه سازی، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری و مالی، خدمات کشاورزی، خدمات برق رسانی و برق کشی و رایانه ای. 2 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام که 35 % آن طی گواهی 449 بانک ملی ایران شعبه کوی گلستان واریز و مابقی 65 % در تعهد می باشد. 3 مرکز اصلی شرکت: اهواز، گلستان شهرک برق نبش خیابان پنج پلاک 1105 تلفن 3345565 4 مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه. 6 اعضای هییت مدیره عبارتند از: مسعود آلبو خمیس مدیر عامل ، جمیله آلبو خمیس رییس هییت مدیره، امل ابو خمیس نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7 حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور چک سفته بروات قراردادها باامضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 بازرسین عبارتند از: سکینه آلبو حمل بازرس اصلی، رحیم عزیزی بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی