اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 510327

شناسه ملی: 14006813076

تاریخ ثبت: 1396/03/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/03/13

کد پستی: 1518613117

آدرس: تهران شهر تهران آفریقا بزرگراه شهید همت خیابان آفریقا پلاک 11 طبقه اول واحد 6

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/03/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/13:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود ارتباط گستر نسل نو اندیش درتاریخ 13/03/1396 به شماره ثبت 510327 به شناسه ملی 140068XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه خدمات ارزش افزوده ارتباطات و اطلاعات ـ ارایه خدمات نرم افزاری ـ شبکه های کامپیوتری و مخابراتی ـ ارایه راهکارهای فن اوری اطلاعات و ارتباطات خدمات مشاوره به اپراتورها ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ عقد قرارداد با اشخاص ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای امتیاز شرکت و ایجاد شعب و ترخیص کالا از گمرکات کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ آفریقا ـ بزرگراه شهید همت ـ خیابان آفریقا ـ پلاک 11 ـ طبقه اول ـ واحد 6 ـ کدپستی 151861XXXX سرمایه شرکت: 1 . 000 . 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای فرید فرحات به شماره فراگیر 102926904 دارنده 10 . 000 ریال سهم الشرکه شرکت اینموبایل به شناسه فراگیر 300309XXXX دارنده 990 . 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای فرید فرحات به شماره فراگیر 102926904 و به سمت رییس هییت مدیره و شرکت اینموبایل به شماره فراگیر 300309XXXX و به نمایندگی فرید حبیبی به شماره ملی 006366XXXX و به سمت عضو هییت مدیره وخانم سیده سارا میرزاده به شماره ملی 471020XXXX و به سمت مدیرعامل(خارج از شرکا و هییت مدیره) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق عادی و اداری و رسمی و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960313XXXX69767 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی