اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 42941

شناسه ملی: 14006047452

تاریخ ثبت: 1395/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 5158736536

تاریخ تاسیس: 1395/05/12

آدرس: تبریز فلکه فهمیده کوی فرشته صنوبر اول پلاک 39 طبقه 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص آلاس کیمیا سان درتاریخ 12/05/1395 به شماره ثبت 42941 به شناسه ملی 140060XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی و شوینده ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز ـ بازرگانی داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کالاهای مجاز ـ بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی و غیرالکترونیکی ـ ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تبریز ـ فلکه فهمیده ـ کوی فرشته ـ صنوبر اول پلاک 39 طبقه 2 کدپستی 515873XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 154 ـ 13599 مورخ 28/04/1395 نزد بانک ملت شعبه شریعتی تبریز پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: یحیی عباس زاده آقبلاغ به کد ملی 137749XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره اعظم عباس زاده آقبلاغ به کد ملی 137668XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: فرناز ولی زاده بهادر به شماره ملی 138190XXXX به عنوان بازرس اصلی. بهزاد باقرزاده کلجاهی به شماره ملی 170936XXXX به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950512XXXX12910 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی