اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1140

شناسه ملی: 10420137656

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: ماهشهر به شادگان بلوار فتح المبین خیابان گلستان ناحیه 9

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/8/89 و 29/8/89 شرکت توانا گستر ماهشهر (سهامی خاص) و مدارک مربوطه که در تاریخ 29/8/89 به این اداره واصل گردیده و تغییرات شرکت به شرح ذیل می باشد: 1 ـ آقایان موسی مالکی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عبدالناصر مالکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و فاروق مالکی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل موسی مالکی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ به موضوع شرکت: لایروبی و زهکشی، تسطیع اراضی کشاورزی اضافه و ماده دو اساسنامه اصلاح گردید. 4 ـ مرکز اصلی شرکت از ماهشهر به شادگان بلوار فتح المبین خیابان گلستان ناحیه 9 پلاک 5 کدپستی: 73916 ـ 64317 ماده چهار اساسنامه اصلاح گردید. 5 ـ آقایان حسین کاشی ساز بازرس اصلی و حاتم خاتم زاده بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 6 ـ روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ 30/8/89 تحت شماره 1140 به شناسه ملی 104201XXXX6 به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی