اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 37348

شناسه ملی: 14005462043

تاریخ ثبت: 1394/09/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران بزرگراه چمران خیابان باقرخان پلاک 94 طبقه 6 واحد 22

کد پستی: 1441633531

تاریخ تاسیس: 1394/09/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/18:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/18:

تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی صداقت پیشگان در عدل درتاریخ 18/09/1394 به شماره ثبت 37348 به شناسه ملی 140054XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام کلیه امور وکالت و مشاوره توسط وکلای دارای پروانه معتبر (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران بزرگراه چمران خیابان باقرخان پلاک 94 طبقه 6 واحد 22 کدپستی 144163XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 200000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای ناصر امیریزدانی به شماره ملی 004515XXXX دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای میلاد رضایی مقدم به شماره ملی 001367XXXX دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940918XXXX03957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی