اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6874

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/05/11

آدرس: ساری خیابان معلم کوچه مکرم هفده

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت راه وابنیه نگین ساری (سهامی خاص)که در تاریخ 11/5/85 تحت شماره 6874 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/5/85 از لحاظ امضا تکمیل امضا گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره ـ مدیریت ـ محاسبه ـ طراحی و اجرای کلیه امور عمرانی و تاسیساتی و برق (بقیه موارد مطابق ماده 2 اساسنامه میباشد.) 2 ـ مرکز اصلی شرکت: ساری ـ خیابان معلم ـ کوچه مکرم هفده ـ پلاک 83 . 3 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 92/9030/56 مورخه 21/2/85 بانک تجارت شعبه خیابان آزادی ساری پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقای سیدمسعود مدینه به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم نغمه فردوسی به عنوان نایب رییس هییت مدیره وآقای فرید علینژاد به عنوان عضو هییت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری شرکت با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان سیدابولقاسم حسینی ماچک پشتی و امید پرخیده المشیری بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی