اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 503

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/03/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/21

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/13:

پیرو آگهی شماره 1897 - 21/3/82 و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/82 شرکت راه و ساختمان یاقوت فیروزه سهند سهامی خاص به شماره ثبت 503 آقای اکبر نوری به عنوان رییس هییت مدیره، آقای تورج سید طاهری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای قدرت اله ابراهیمی جاریحان به عنوان عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین بازرسین در سمتهای خود ابقا گردیدند. رییس ثبت اسناد هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 21/3/82 تحت شماره 503 این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1- موضوع شرکت: کلیه عملیات عمرانی اعم از راه سازی، ساختمان سازی، انجام زیرسازی و روسازی راهها و انجام عملیات آسفالتی همراه با جدول سازی و آبروهای مربوطه- اجرای ساختمانهای بتن آرمه و اسکلت فلزی- اجرای سقفهای تیرچه و بلوک و طراحی و ساخت تیرچه و بلوک- تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی و کارهای خاص فونداسیون- طراحی و اجرای فضاهای سبز و محوطه سازی ابنیه- سدسازی با تأسیسات مربوط به آن- شرکت در کلیه مزایدهها و مناقصههای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی که با موضوع فعالیت شرکت مربوط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3- مرکز شرکت: هشترود- خیابان امام- جنب اداره بهزیستی 4- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که برابر گواهی شماره 366- 12/3/82 بانک ملی شعبه هشترود مبلغ 350000 ریال از سرمایه بحساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. 5- مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای اکبر نوری بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سید احمد یوسف موسوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای قدرت اله ابراهیمی جاریجان بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید مصطفی یوسف موسوی بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامههای اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 6- آقای تقی فلاحی بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید محمدنژاد حسنلوئی بعنوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند. 7- روزنامه فجر آذربایجان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. رئیس ثبت اسناد و املاک هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی