اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/04/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: مشهد بلوار فردوسی ثمانه 9

تاریخ تاسیس: 1384/04/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/04/16:

موسسه فوق در تاریخ 1/4/84 تحت شماره 1590 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 - موضوع موسسه: برگزاری جلسات علمی انجام امور پشتیبانی اداری (تایپ، تکثیر) انجام و ارایه خدمات سخت افزار و نرم افزار رایانه 2 - موسسین موسسه: آقایان قاسم حسینی اخوان و امیر حسن ذبیحی و حسن دباغی مقدم و حسام الدین ذبیحی و خانم معصومه ذبیحی 3 - مرکز اصلی موسسه: مشهد بلوار فردوسی ثمانه 9 پلاک 17 طبقه چهارم 4 - سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال می باشد که تماماً نقدی و پرداخت شده است. 5 - مدیران موسسه و اشخاصیکه حق امضا دارند: خانم معصومه ذبیحی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقایان قاسم حسینی اخوان و امیر حسن ذبیحی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر موسسه معتبر است. 6 - انحلال موسسه مطابق قانون تجارت و اساسنامه موسسه می باشد. 7 - اساسنامه موسسه در 26 ماده به تصویب رسیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی