اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 64404

شناسه ملی: 14007560131

تاریخ ثبت: 1397/02/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 9178113475

تاریخ تاسیس: 1397/02/10

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد / پیروزی خیابان ارشاد 4 پیروزی 52 بلوار پیروزی پلاک 134 مجتمع پزشکان پریرخ طبقه اول واحد 8

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/10:

تاسیس شرکت سهامی خاص نوشین سازان پویا درتاریخ 10/02/1397 به شماره ثبت 64404 به شناسه ملی 140075XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی ـ تاسیسات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)، شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم ها سرمایشی وگرمایشی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان اعم از(آب، گاز، برق فاضلاب)وسایل انتقال شامل آسانسوروپله برقی، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه ها، سیستمهای ارتباطی ساختمان، شبکه های رایانه ای ساختمان، شبکه های انتقال (آب، نفت وگاز) ـ تهیه و پخش و تولید لوازم ورزشی و مواد غذایی، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کالاهای مجاز ـ فعالیت در زمینه تجارت هوایی، زمینی، دریایی ـ خرید و فروش و پخش و توزیع و حق العملکاری کالاها ـ واردات و صادرات ـ نگهداری کالاها و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به سفارش و امور گمرکی و همچنین ترخیص کلیه کالاهای مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی جهت شرکت ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت شرکت پس ازاخذ مجوزهای لازم و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ / پیروزی ـ خیابان ارشاد 4 (پیروزی 52 ) ـ بلوار پیروزی ـ پلاک 134 ـ مجتمع پزشکان پریرخ ـ طبقه اول ـ واحد 8 کدپستی 917811XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 86588 مورخ 29/01/1397 نزد بانک بانک ملی شعبه بلوار هاشمیه با کد 8658 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم ثمینه صفرآبادی فراهانی به شماره ملی 007057XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن نوبخت به شماره ملی 093975XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمد نوبخت به شماره ملی 094127XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم تکتم باقریان گل به شماره ملی 092092XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ریحانه نوروزی به شماره ملی 092140XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970210XXXX52892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی