اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 482238

شناسه ملی: 14005384052

تاریخ ثبت: 1394/08/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران خیابان دماوند نارمک خیابان شهید باقر پور پلاک 545

کد پستی: 1647949973

تاریخ تاسیس: 1394/08/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/23:

300,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ندا رخشنده به شماره ملی 006445XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای سعید رحیمی به شماره ملی 003665XXXX بسمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، و اوراق تعهدآور و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 980425XXXX79308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/23:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود عمده فروشان سیمان مهر آدرین در تاریخ 23/08/1394 به شماره ثبت 482238 به شناسه ملی 140053XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: فروش انواع سیمان بصورت کلی و عمده ارایه خدمات بازرگانی در زمینه صادرات انواع سیمان، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی، مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان دماوند ـ نارمک ـ خیابان شهید باقر پور ـ پلاک 545 کد پ 164794XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 300000000 ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: سعید رحیمی دارای 180000000 ریال سهم الشرکه ندا رخشنده دارای 60000000 ریال سهم الشرکه آدرین رحیمی کد م 044221XXXX دارای 60000000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای سعید رحیمی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 003665XXXX ندا رخشنده به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 006445XXXX برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940823XXXX20594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی