اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1110

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مورخ 9/6/87 و با توجه به پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه یک به شماره 1893/187/م/پ مورخه 5/10/86 صادره از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه, نوع موسسه به پایه یک ارتقاء یافت لذا ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: «مدت موسسه از تاریخ 5/10/86 به مدت نامحدود می‎باشد» و مستند به صورتجلسه مذکور و با توجه به فوت آقای محمد اسماعیل مصباح از شرکاء موسسه, ورثه نامبرده تمام سهم‎الشرکه ایشان را به مبلغ 000/500 ریال را از صندوق موسسه دریافت نموده و از موسسه خارج شدند و دیگر هیچ حق و سمتی در موسسه ندارند و خانم شکوه تیمورپور نیز سهم‎الشرکه خود به مبلغ 000/500 ریال را از صندوق موسسه, دریافت نمود لذا موسسه فاقد سرمایه است و در نتیجه ماده 6 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: «موسسه فاقد سرمایه است» ضمناً آدرس موسسه بنشانی: مشهد ـ بلوارمدرس ـ مدرس 4 ـ ساختمان مدیران ـ واحد 2, انتقال یافت. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی