اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 842

شناسه ملی: 10260144300

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره 244/1/516/1414 ـ 30/7/88 فرماندهی انتظامی استان اصفهان برابر صورت جلسات هییت امنا و هییت مدیره مورخ 11/7/88 آقای حسن عابدی بسمت رییس، آقای محمد اعرابی بسمت نایب رییس، آقای علی نریمانی بسمت مدیرعامل، آقای رضا آغاسیان بسمت قایم مقام مدیرعامل، آقای مسعود فرجی بسمت منشی، آقای ابراهیم زارعان بسمت خزانه دار، آقای اصغر محمد قاسمی بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان عبدالحسین غلامی و سید مصطفی حسینی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل صندوق برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق بامضا حداقل دو نفر از اعضا اصلی و مدیرعامل یا قایم مقام او متفقاً و با مهر صندوق معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 22/9/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی