اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 402256

شناسه ملی: 10320529128

تاریخ ثبت: 1390/02/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/02/10

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ هاشمی نرسیده خ استاد معین زرباف اصل پ 21

کد پستی: 1373989697

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/2/1390 تحت شماره 402256 و شناسه ملی 103205XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/2/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از بهداشتی دارویی درمانی آرایشی غذایی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی طبق مقررات جاری کشور اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقادقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ هاشمی نرسیده خ استاد معین زرباف اصل پ 21 ـ کدپستی 137398XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مجتبی شریفی به شماره ملی 057988XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای یوسف پری آقای به شماره ملی 288904XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای یوسف پری آقای به شماره ملی 288904XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نیز امضای کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی