اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/11/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/11

آدرس: 11 استان تهران شهرستان تهران خ انقلاب پل چوبی کوچه پرنیان

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/11:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/14:

شرکت فوق در تاریخ 11/11/1385 تحت شماره 288734 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/11/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ساخت ماشین آلات سبک سنگین صنعتی و قطعات مربوط به آن و تعمیرات دستگاههای فوق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز خصوصا ماشین آلات و لوازم و قطعات یدکی مربوط به آن اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری انعقاد قرارداد و اخذ هرگونه سفارش در زمینه موضوع. 2 مرکز اصلی شرکت: 11 استان تهران شهرستان تهران خ انقلاب پل چوبی کوچه پرنیان پ 264/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال. 4 مدیران شرکت: 14 فریبا میرزانیا به سمت رییس هییت مدیره. 24 مجید حسینی به سمت عضو هییت مدیره. 34 مجید حسینی فرزند احمد متولد 10/3/1351 محل تولد تهران محل صدور تهران به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی