اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4729

شناسه ملی: 10200010809

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: بنشانی جدید تبریز خیابان رسالت اول شهرک نور کوچه سیزدهم پلاک 2 و

کد پستی: 5177744568

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/30:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 29/08/92 که در تاریخ 21/10/92 به این اداره واصل گردیده: آدرس شرکت از محل قبلی بنشانی جدید: تبریز خیابان رسالت اول شهرک نور کوچه سیزدهم پلاک 2 و کدپستی 517774XXXX تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 001010XXXX116504XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی