اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 84861

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/82 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای عبدالرحمان حکمت پناه به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ محمد علی جناح خ شهید گلاب پ 95 میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی