اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3729

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/07/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: بوشهر میدان امام کوچه بانک سپه

تاریخ تاسیس: 1382/07/05

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت گزینه یک جنوب (سهامی خاص) تحت شماره 3729 در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ 5/7/82 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بدین شرح می باشد: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به خدمات آموزش براساس مجوز شماره 39/9142 - 25/2/82 آموزش متوسطه و کنکور‚ خدمات نیروی انسانی‚ عمرانی و صنعتی‚ تهیه و طبخ و سروغذا‚ اخذ و ایجاد نمایندگی و شعب از شرکتها و موسسات در داخل و خارج از کشور انجام امور مربوط به خدمات و ادارات‚ کلیه امور خدمات رفاهی کلیه فعالیتهای اقتصادی‚ خدمات عمومی و اداری‚ انجام کلیه خدمات کامپیوتری‚ ایجاد و راه اندازی سایت و سیستمهای کامپیوتری و شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها‚ انجام کلیه آموزشهای بازرگانی طبق قرارداد 377 م / ت - 14/4/82 . 2 - مرکز اصلی شرکت: بوشهر - میدان امام - کوچه بانک سپه - پلاک 2 - تلفن 5551027 . 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد که 35 % آن طی گواهی شماره 382 - 3/7/82 نزد بانک ملی شعبه سنگی واریز گردیده و بقیه در تعهد شرکاست. ضمنا سرمایه شرکت منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی می باشد. 4 - مبدا شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 - مدیران شرکت: خانم سحر دهقان دهنوی به عنوان رییس هییت مدیره و خانم پریوش بحرینی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای فرج اله صیادی به عنوان مدیرعامل شرکت و همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - اختیارات و اشخاصیکه در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور شرکت باامضا آقای فرج اله صیادی و خانم سحر دهقان دهنوی و نامه های عادی و اداری باامضا آقای فرج اله صیادی همراه بامهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 - بازرسان شرکت: آقای حمیدرضا بحرانی و خانم پریوش مختاری بترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی