اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/29

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/13:

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت تولید و بسته بندی قارچ دستچین، با مسیولیت محدود که در تاریخ 29/4/1385 تحت شماره 27714 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید و بسته بندی قارچهای خوراکی (صدفی و دکمه ای)، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبار از بانکها، اخذ شعبه و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، احداث شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص و آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 مرکز اصلی شرکت: اصفهان، شاهین شهر، خیابان رازی، فرعی 9 شرقی، بلوک 70/3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال تمام است که بصورت نقد پرداخت شده و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است. 4 مدت شرکت از تاریخ 12/4/1385 به مدت نامحدود. 5 مدیران و صاحبان امضا: آقایان سیدعباس موسوی به سمت مدیر عامل و خانم افسون آزادیخواه به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است، امضای ذیل ثبت در تاریخ 1/5/1385 تکمیل گردید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی