اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1582

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/7/89 و صورتجلسه 22/7/89 که در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 ـ علی همتی ساره براتی سمیه همتی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که علی همتی به عنوان رییس و ساره براتی نایب رییس و سمیه همتی مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و رسمی و عادی با امضا منفرد علی همتی به همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 2 ـ علی شبان قلعه بالا بازرس اصلی و عباس نخعی مقدم بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. 3 ـ روزنامه حمایت جهت مطالب شرکت انتخاب شد. رییس اداره ثبت اسناد کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی