اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 420

شناسه ملی: 10740085760

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/20:

باستناد صورت جلسه درخواست مدیر موسسه حقوقی (موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه) مورخ 17/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر پروانه وکالت شماره 21253/187 م / پ مورخ 17/09/1392 موسسه وکالت و مشاوره حقوقی محمد حسین خان کلاه کج. موسسه مذکور از پایه 2 به پایه 1 برای مدت نامحدود ارتقا یافت. ش 767610XXXX110342XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خرم آباد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی