اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 24799

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/07/30

آدرس: استان آذربایجان شرقی ، شهر تبریز ، خیابان منصور ، خیابان بهادری مدرس ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/7/87 تحت شماره 24799 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/8/87 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار مهد آزادی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی (تجاری)، صنعتی و تولیدی، تهیه و توزیع کالاهای مجاز، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای آن در صورت نیاز، ارایه کلیه خدمات شامل خدمات دفتری و پشتیبانی اداری، خدمات تبلیغاتی و خدمات سرو غذا برای ادارات و موسسات دولتی و خصوصی. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان منصور، خیابان بهادری (مدرس)، پلاک 17 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2314 - 147 مورخ 27/7/1387 نزد بانک صادرات شعبه قره باغی ها پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای علیرضا شعرباف صدفی به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای غلامرضا شعرباف صدفی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - خانم ناهیده باقری باسمنجی به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای علیرضا شعرباف صدفی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا علیرضا شعرباف صدفی (مدیرعامل) با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - آقای هادی کوه الوندی به عنوان بازرس اصلی 2 - آقای سعید عباس فروغ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی