اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 113

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 4/8/82 که در محل شرکت صورت گرفت تصمیمات ذیل گرفته شد: 1- آقای حسن سالمی به عنوان مدیرعامل و آقای عبدالحسین سالمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن سالمی به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء آقای سالمی مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. 2- آقای حاج حسن کارگر به عنوان بازرس اصلی و آقای خلیل صفا به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی