اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 210429

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: تهران خ افریقا بلوار گلشهر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/10/83 محل شرکت به تهران خ افریقا بلوار گلشهر پ 16 واحد 11 منتقل و ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید نام شرکت از طراح نساج کوشا به طراح صنعت کوشا با مسیولیت محدود تغییر یافت و ماده 1 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی