اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5861

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/09

تاریخ تاسیس: 1385/08/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 16/11/85 شرکت سهامی خاص اقتصاد پیشرو لرستان بشماره ثبت 5861 مرکز اصلی شرکت در خرم آباد به آدرس قاضی آباد 24 متری جعفری بین خیابان 8 و 9 نبش کوچه بن بست طبقه دوم انتقال یافت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت اقتصاد پیشرو لرستان (سهامی خاص) که در تاریخ 9/10/85 تحت شماره 5861 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 9/10/85 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاها و اجناس مجاز و همچنین تهیه و پخش کالاها و اجناس 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: خرم آباد، شمشیر آباد، خ مولوی، جنب مسجد شهید مدنی 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم ده هزار ریالی که 35 % آن طبق گواهی 590/2867 مورخ 3/10/85 بانک ملت به حساب جاری 60/853456 واریز گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: محمد بیرانوند 50 سهم امین بشارت 25 سهم محمود بیرانوند 25 سهم 6 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: محمد بیرانوند بسمت مدیرعامل و امین بشارت بسمت رییس هییت مدیره و محمود بیرانوند بسمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و مقررا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل:برابر اساسنامه 8 - بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: محمد حسن دلفان و سارا دلفان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 9 - روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/18:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت اقتصاد پیشرو لرستان ( با مسیولیت محدود) که در تاریخ 16/8/85 تحت شماره 5746 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 16/8/85 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی (فنی و غیرفنی- متخصص) تهیه سرویس و ماشین آلات اعم از سبک و سنگین و پشتیبانی- انجام کلیه خدمات تایپ- اینترنت و خدمات رایانه ای و غیره- تهیه و تامین کلیه اقلام مورد درخواست کلیه اشخاص- انجام کلیه امور خدماتی و فضای سبز- تعامل و یا بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام فعالیتهای مورد قرارداد در صورت نیاز- شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده ها- تامین کلیه اوامر خدماتی اشخاص- ادارات- سازمانها- نهادها و غیره- خدمات آشپزی و سلف سرویس- ارایه کلیه خدمات و فعالیتهای اداری و غیراداری- اخذ هر گونه تسهیلات ارزی و ریالی و غیره- کلیه فعالیتهای مذکور درخصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اعمال و ارایه می باشد. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: خرم آباد- بین چهارراه بانک و میدان شهدا 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقداً نزد مدیر عامل . 5 - میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: 1 - محمد بیرانوند 98 % سهم 2 - صدیقه دالوند 2 % سهم. 6 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: محمد بیرانوند به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت و صدیقه دالوند به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب و مقرراً کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیر چک، سفته، بروات و غیره با امضا محمد بیرانوند همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی