اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 25392

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/18

آدرس: استان فارس ، شهر شیراز ، خیابان فرهنگ شهر ، کوچه 21 ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/8/1387 تحت شماره 25392 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/8/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: فروش و پشتیبانی فنی و مشاوره نرم افزار و سخت افزار شامل کامپیوتر و قطعات آن و لوازم جانبی، طراحی شبکه های کامپیوتر و انتقال داده ها و سیستم های مخابراتی، اطلاع رسانی غیرشبکه ای و غیرهرمی وفناوری اطلاعات، مشاوره و تحلیل و بررسی سیستم های مخابراتی، برنامه نویسی و طراحی و تحلیل سیستم ها، طراحی تحت وب، برنامه نویسی تحت وب با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 - مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان فارس، شهر شیراز، خیابان فرهنگ شهر، کوچه 21 ، پلاک 64 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای علی محمد توکلی به سمت رییس هییت مدیره 2 - خانم فهیمه هنر به سمت عضو هییت مدیره 3 - خانم یاسمن توکلی به سمت عضو هییت مدیره 4 - خانم یاسمن توکلی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامیو سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی