اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/10/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/10/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/10/19:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/10/19:

شرکت فوق در تاریخ 19/10/84 تحت شماره 263321 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تهیه و ساخت انواع کارخانجات موادغذایی و غذای آماده و طبخ جهت تولید انواع غذاهای گرم و سرد و پخش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تجاری و صنعتی و شرکت در مزایده و مناقصات داخلی و خارجی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار اشرفی اصفهانی بلوار سیمون دوبولور بعد از خ رادآباد دست راست داخل ک خاکی 500 متر دست چپ. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال. 4 مدیران شرکت: محمدرضا عظیمی گهر به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و صدراله عظیمی گهر به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی