اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 45607

شناسه ملی: 14007114006

تاریخ ثبت: 1396/07/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: آذربایجان شرقی شهر تبریز امامیه کوچه حسینی خیابان شهید یوسف دشتی پلاک 52 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1396/07/16

کد پستی: 5164838363

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود سبز پیشگان زمین تبریز درتاریخ 16/07/1396 به شماره ثبت 45607 به شناسه ملی XXXX71XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: احداث و نگهداری فضای سبز و محیط زیست برای سازمانها و ادارت و شرکتهای دولتی و خصوصی ـ نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی ـ مدیریت نهالستانها، مشاوره و اجرای پروژه های فنی و زراعی و باغی، کشت هیدروپونیک ـ ساخت و تجهیز و مدیریت گلخانه ـ اجراو نگهداری فضای سبز ـ طراحی ـ اجرا ـ نظارت ـ مشاوره ـ احداث ـ تجهیز و نگهداری ـ باغ، ویلا، پارک ـ گلخانه، زمین های چمن ورزشی ـ چمن کاری ـ گل کاری و درخت کاری ـ ارایه خدمات کشاورزی شامل سم پاشی ـ بذر پاشی و هرس ـ ایجاد مزارع نمایشی و ترویجی ـ احداث، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری (قطره ای وتحت فشار و پیشرفته و آب پاشی مخفی شونده و اتوماتیک) ـ تعمیر و نگهداری سیستم های آبیاری ـ مشارکت در مناقصات و مزایده ها ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به نام شرکت ـ ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهر تبریز ـ امامیه ـ کوچه حسینی ـ خیابان شهید یوسف دشتی ـ پلاک 52 ـ طبقه اول ـ کدپستی 516483XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: پرویز اسماعیلی تلم خانی به شماره ملی 136035XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه شهین خداپرست ساربان به شماره ملی 166015XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: پرویز اسماعیلی تلم خانی به شماره ملی 136035XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شهین خداپرست ساربان به شماره ملی 166015XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 960716XXXX89862 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی