اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6307

شناسه ملی: 14007851671

تاریخ ثبت: 1397/06/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: قشم -- شهرک الهیه خیابان گل محمدی جنب ساختمان شمس طبقه اول واحد 3

تاریخ تاسیس: 1397/06/25

کد پستی: 7951187196

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

آگهی تاسیس شرکت تجارت الکترونیک دیبا ساحل قشم (بامسیولیت محدود) خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکتتجارت الکترونیک دیبا ساحل قشم (بامسیولیت محدود) که در مورخ 25/6/1397 تحت شماره 6307 و شناسه ملی 140078XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت:صادرات واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره 352/97 مورخ 07/06/97 سازمان منطقه آزاد قشم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: قشم –شهرک الهیه ـ خیابان گل محمدی ـ جنب ساختمان شمس ـ طبقه اول ـ واحد 3 ـ کدپستی 795118XXXX ـ دفتر شرکت تجارت الکترونیک دیبا ساحل قشم. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ هشتاد میلیون ریال نقدی می باشد. 5 ـ آقای محمد علی دیباییبه شماره ملی 004336XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سید عبدالحمید مرتضوی به شماره ملی 008133XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور، تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ آقایان محمد علی دیبایی دارنده پنجاه و یک درصد از کل سهم الشرکه معادل چهل میلیون و هشتصد هزار ریال و سید عبدالحمید مرتضوی دارنده چهل و نه درصد از کل سهم الشرکه معادل سی و نه میلیون و دویست هزار ریال می باشند. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 26 ماده و بدون تبصره در مورخ 20 06/97 به تصویب رسید. ش 970702XXXX70877 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی