اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 222561

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/6/88 و سند صلح به شماره 15079 مورخ 13/9/87 دفترخانه اسناد رسمی 686 تهران منصور پازوکی و مهدی صالحی و امید امینی هریک با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود به مسعود فارسی و حمید حسینمردی صلح حقوق نموده و از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل میباشد: مسعود فارسی دارنده مبلغ 000/100/13 ریال، حمید حسینمردی دارنده مبلغ 000/100/7 ریال. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/6/88 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ارایه خدمات نظارتی، مشاوره ای، طراحی و تهیه نقشه های فاز صفر، یک، دو و سه در زمینه های معماری، سازه، تاسیس ات مکانیکی و برقی، نوسازی سازه و ساختمان، راه، پل، ساختمان های صنعتی، محوطه سازی، شهرسازی و طراحی شهری درکلیه گروههای ساختمانی مصوب سازمان برنامه و بودجه و پروژه های عمرانی و صنعتی و غیرصنعتی. انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و محوطه سازی و طرحهای صنعتی و غیرصنعتی و کلیه پروژه های عمرانی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی. شرکت در مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/6/88 مسعود فارسی و حمید حسینمردی بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی