اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 309984

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ ستارخان جنب پمپ بنزین بهبودی روبروی باقرخان

تاریخ تاسیس: 1386/08/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/16:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/8/1386 تحت شماره 309984 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/8/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: خدماتی از قبیل پیمانکاری راه ساختمانی شرکت در مناقصه و مزایده های دولتی و خصوصی بازرگانی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات اعتباری. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران شهر تهران خ ستارخان جنب پمپ بنزین بهبودی روبروی باقرخان پ 444 واحد 5 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای ابوالفضل نحوی رازلیقی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای فرمان احمد شعاز رازلیقی به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای فرمان احمد شعاز رازلیقی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ اسناد تعهدآور قراردادها با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی