اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2612

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/8/86 تغییرات زیر بعمل آمده است. 1 ـ آدرس قبلی شرکت به آدرس اردبیل، خیابان شهید یسری (راه دانشگاه) جنب درمانگاه شبانه روزی ولی عصر (ع) تغییر یافت. و ماده 3 اساسنامه بشرح صورتجلسه فوق اصلاح گردد. مسیول ثبت شرکت های ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی