اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 826

شناسه ملی: 1086133107

تاریخ ثبت: 1388/06/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 3561639161

آدرس: مهدیشهر شهرک شهدا خیابان گل همیشه بهار پلاک 10

تاریخ تاسیس: 1388/06/22

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه های مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره شرکت مورخ 12/8/89 و 13/8/89 تصمیمات ذیل در آن اتخاذ گردید: خانمها زینت طوریان و سیده صدیقه متولیان خارج از شرکا به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. هییت مدیره از بین خود خانم سیده صدیقه متولیان را به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم زینت طوریان از شرکا را به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب نمود وکلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدیشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در تاریخ 22/6/88 تحت شماره 826 و شناسه ملی 108613XXXX این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور دامداری و کشاورزی و پرورش ماهی زینتی تهیه و توزیع گوشت قرمز و تولید محصولات زراعی و علوفه دامی و محصولات گلخانه ای نهال کاری بنه کاری کپه کاری پرورش زنبور عسل و تولید عسل و فعالیت دامی به طور ثابت و سیار 2 مرکز اصلی شرکت: مهدیشهر شهرک شهدا خیابان گل همیشه بهار پلاک 10 کدپستی 356163XXXX 3 سرمایه شرکت: یک میلیون ریال می باشد که کلا نزد مدیر عامل قرار گرفته است. 4 مدیران و دارندگان حق امضا: آقای سیدمحمد متولیان به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم زینت طوریان به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شده اند. و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضا منحصر مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اداره ثبت اسناد و املاک مهدیشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی