اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2809

شناسه ملی: 10860663019

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/09:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/5/92 و هییت مدیره مورخ 15/5/92 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: طیبه آذریان عضو و رییس هییت مدیره، عبدالحسین زارع زاده عضو و نایب رییس، بیتا امانی عضو هییت مدیره، هادی مهدیه مدیر عامل و عضو حق امضا اوراق و اسناد رسمی و چک و سفته و قراردادها با مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند: رضا باورساد بازرس اصلی، زینب ناصری بازرس علی البدل ش 300980XXXX790316XXXX رییس ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/1/89 که طی نامه وارده 2505 26/2/89 ارسال گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر 19 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/5/86 که طی نامه 10302 16/5/86 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: افشین زارع زاده مدیر عامل و رییس هییت مدیره، بیتا امانی نایب رییس هییت مدیره، طیبه آذریان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها باامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی زینب ناصری، بازرس علی البدل اکرم رزم آرا برای یک سال مالی انتخاب شدند. آدرس شرکت: اهواز شهرک صنعتی شماره یک کارگاه شماره 9 تلفن: 4441651 و 4433270 و 4436127 آدرس اینترنتی: WWW oXin electric . com رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی