اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17208

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/01/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: کرج ، چهار راه هفت تیر ، بلوار بلال روبروی بسیج کارخانجات ،

تاریخ تاسیس: 1387/01/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 15/1/87 تحت شماره 17208 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/1/87 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از موسسات بانکهای دولتی و خصوصی 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: کرج، چهار راه هفت تیر، بلوار بلال روبروی بسیج کارخانجات، پلاک 73 طبقه 3 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ 35 % آن برابر گواهی شماره 4424/2/76 - 14/12/87 بانک صادرات شعبه میدان توحید به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان بابک بهمنی برنتی به سمت مدیرعامل، حسین بهمنی برنتی به سمت رییس هییت مدیره، خانم اکرم سید عقیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و مقرر شد امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه شرکت 7 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان ایمان مهدوی به سمت بازرس اصلی و صمد عبدی چنار به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت معرفی گردید. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی