اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20316

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/09/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: مشهد ، بلوار سجاد ، خیابان حامد جنوبی 6 ،

تاریخ تاسیس: 1382/09/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 30/9/82 تحت شماره 20316 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام پروژه های راهسازی، سد سازی، ساختمانی، محوطه سازی و آبیاری و زهکشی و مهار و جمع آوری آبهای سطحی، اجرای فضای سبز، کلیه کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی، طرح ومحاسبه و نظارت و اجرا بر روی تمام پروژه های عمرانی و غیر عمرانی، نقشه برداری، واردات ماشین آلات مورد نیاز و انجام کلیه پروژه های عمرانی و غیرعمرانی، اجرای مخازن نگهدارنده سیالات. 2 - موسسین شرکت: آقایان محمد عبدالرزاق نژاد و سیامک سپهی و بهاره حفیظی و سهیلا شفیعا. 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد، بلوار سجاد، خیابان حامد جنوبی 6 ، پلاک 104 ، طبقه زیرزمین. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 2 ریال منقسم به یکصد سهم 000 ‚ 20 ریالی با نام که مبلغ کل آن طی گواهی شماره 22/20 - 2/4912 مورخه 12/9/82 بانک ملت شعبه گلستان پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان محمد عبدالرزاق نژاد وسیامک سپهی و بهاره حفیظی و سهیلا شفیعا بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای محمد عبدالرزاق به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیامک سپهی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیامک سپهی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی وبانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 26 بند و 16 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی شفیعا بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی جعفری بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. رییس ثبت ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی