اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/09/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/18:

شرکت فوق درتاریخ 17/9/1386 تحت شماره 310531 دراین اداره به ثبت رسیده و در تارِیخ 17/9/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکزاصلی شرکت: 13 استان تهران شهرستان تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی میدان بوستان خ کوهستان خ گل آذین پلاک 8 ط 3/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مجید ندافی بفرویی به سمت رییس هییت مدیره، 25 آقای پویان محمد زمانی به سمت عضو هییت مدیره، 35 آقای پویان محمد زمانی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی