اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1646

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/07/13:

باستناد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هییت مدیره مورخه 26/6/86 و تاییدیه شماره 1336/86 ت مورخ 29/6/86 اداره تعاون شهرستان جیرفت تغییرات ی در شرکت فوق الذکر بوجود آمده که جهت اطلاع در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود. 1 بازرسان: مسعود گروهی به سمت بازرس اصلی، مرضیه صادقی زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 مدیران شرکت: پروین گروهی به سمت رییس هییت مدیره، نسرین گروهی به سمت نایب رییس هییت مدیره، محسن برخورداری دشت خاک به سمت منشی هییت مدیره، مجید گروهی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره، حمداله هاشمی نژاد به سمت مدیر عامل شرکت برای مابقی مدت تصدی اعضا قبلی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی