اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 203753

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/03/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/03/10:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/12/82 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای محمد چیذری به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ دولت چهارراه قنات خ قیطریه ک رز پ 9 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/3/82 تحت شماره 203753 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تولید انواع آجرهای نسوز شومینه و انواع آجرهای نسوز صنعتی و تولید انواع موزاییک و مصنوعات سیمانی در رابطه با صنعت ساختمان و واردات ماشین آلات مربوط به تولید و صادرات محصولات تولیدی. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران جاده قدیم قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بوستان خیابان گلبن 13 قطعه 13 و 143 - سرمایه شرکت مبلغ: 10000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای نوید چیذری بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای محمد چیذری بسمت رییس هییت مدیره آقایان محمود چیذری و محمدمهدی چیذری بسمت اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای نوید چیذری مدیرعامل یا آقای محمد چیذری رییس هییت مدیره معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی