اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10104044943

تاریخ ثبت: 1388/06/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/23

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خ شیخ بهایی شمالی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/23:

12,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/25:

شرکت فوق در تاریخ 23/6/1388 تحت شماره 354025 و شناسه ملی 101040XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی و مهندسی و واردات و صادرات کالاهای مجاز در حد موضوع اساسنامه اخذ پذیرش و نمایندگی شرکتها و موسسات و کارخانجات داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی در سایر استانها و دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات جهت انجام اهداف مشخص در اساسنامه و انجام فعالیت های بازرگانی اعم از تهیه و تامین و پخش و توزیع کالا و اقلام و سفارش و تهیه مواد و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و انجام سفارشات شرکتها و موسسات و کارخانجات داخلی و خارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور مجاز و مرتبط و ایجاد مجتمع های تولیدی و صنعتی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ شیخ بهایی شمالی پ 17 برج سرمه 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 اقای ابوالفضل محمدزکی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای امیدرضا لشگری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای محمد مهری به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای محمد مهری به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیر عامل رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی