اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 12688

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/2/87 تحت شماره 12688 این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی از سازمان مسکن و شهرسازی جهت اعضا در قالب عقد قرارداد اجاره 99 ساله، اخذ وام و تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و سایر منابع مجاز و اخذ کمکهای بلاعوض جهت ساخت واحد مسکونی اعضاء، اجرای پروژههای مسکونی در زمینهای اعضاء مذکور در صورت اخذ مجوزهای قانونی. 2ـ مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه، شهرک معلم، بلوار عطار، خیابان عدالت شرقی، کوی دهم، بسمت چپ، درب ششم جنوبی 3ـ سرمایه شرکت: مبلغ نهصد هزار ریال نقدی منقسم به هجده سهم پنجاه هزار ریالی که کل مبلغ برابر گواهی شماره 1662/2900 صندوق تعاون کرمانشاه بحساب شرکت واریز شده است. 4ـ مدیران شرکت: آقای علیرضا گلناری بعنوان مدیرعامل، آقای فرزاد چراغی نیلکی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای کامبیز قاسمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای پیمان ملکی بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، و در غیاب رئیس بامضای نایب رئیس همراه مهر شرکت و سایر نامههای عادی و اداری بامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 6ـ بازرسان شرکت: آقایان ایوب جواهری، سعید ویسی فر و سعید یاوری (بازرس اصلی) و آقای قدرت صفری (بازرس علیالبدل) برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی