اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2751

شناسه ملی: 14005366171

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/08:

موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/10/95 شرکت روژین آرا منطقه آزاد انزلی (مسیولیت محدود) منحل اعلام گردید و آقای رضا رضایی به شماره ملی 259584XXXX به سمت مدیرتصفیه به آدرس: رشت، گلسار، بلوار استاد معین، کوچه 16 ، پلاک 17 انتخاب گردیدند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. پ 951018XXXX44155 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی