اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10720273571

تاریخ ثبت: 1388/12/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان گیلان شهر رشت رشت گلسار خ 96 میخک 1 ساختمان اسکار

تاریخ تاسیس: 1388/12/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/12/88 تحت شماره 15390 و شناسه ملی 107202XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/12/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار گیلان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: احداث و راه اندازی سامانه اطلاع رسانی اینترنت ریتا نرم افزار سخت افزار واردات و صادرات کلیه تجهیزات کامپیوتری الکترونیکی و لوازم مخابراتی و تولید آن، همچنین اخذ نمایندگی فروش کلیه کالاهای تجارتی شرکت های داخلی و خارجی و ترخیص کلیه کالاهای مجاز از گمرکات کشور با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان گیلان، شهر رشت، رشت گلسار خ 96 میخک 1 ساختمان اسکار پلاک 2 72/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1321 مورخ 15/11/88 نزد بانک پارسیان شعبه گلسار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سید سعید رودباری به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم نازنین واله شیوا به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای سید حمید رودباری به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای سید حمید رودباری به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته بروات و عقد قراردادهای اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای رضا اسدی خامی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای بخشعلی بخشنده سیاهرود به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی