اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11047

شناسه ملی: 14003828708

تاریخ ثبت: 1392/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/10/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/13:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1398/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 .آقای مجید زایری امیرانی، آقای مجید نژاد اکبری مهربان و آقای مسعود نژاد اکبری مهربان به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 .به استناد صورتجلسه هییت مدیره مذکور : آقای مجید زایری امیرانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای مجید نژاد اکبری مهربان به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود نژاد اکبری مهربان به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 .آقای سید محمد خوانساری وحید به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید بهمن به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 .روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 980913XXXX84994 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/11:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 95 . 10 . 01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . دفتر مرکزی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار موج، قطعه TS 243 و کدپستی 794175XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2 . آقای مجید زایری امیرانی به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره، آقای مجید نژاد اکبری مهربان به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود نژاد اکبری مهربان به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 . آقای سید محمد خوانساری وحید به عنوان بازرس اصلی وآقای وحید بهمن به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 . روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 951011XXXX45209 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 14/10/92 تحت شماره 11047 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز تجاری و اقتصادی و بازرگانی صنایع و سرمایه گذاری و گردشگری و مشارکت در امر احداث ساختمانهای مسکونی، اقامتی، تفریحی و اداری و شهرک سازی یا مدیریت و نظارت و اجرا و تهیه طرح ابنیه و مرمت و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی ضمن عقد قراردادهای لازم با مهندسین مشاور و پیمانکاران و تهیه و خرید زمین و ساختمانهای مسکونی تجاری اداری و هتل و یا طرح و اجرا و نظارت هر نوع پروژه عمرانی، راه سازی، سدسازی، پل سازی، فرودگاه، تونل، تاسیسات و صنایع نفت و گاز و خطوط لوله و شبکه های برق آب و امور مهندسی مشاور و اقدامات، واردات و صادرات و خرید و فروش و منابع داخلی و خارجی هر نوع مصالح، لوازم، دستگاه، ماشین آلات مورد نیاز و ورود دانش فنی و انتقال تکنولوژی داخلی و خارجی و تاسیس هر نوع کارخانه و اقدام به سرمایه گذاری و تحصیل منابع مالی و اعتباری از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و گشایش اعتبارات اسنادی جهت انجام مبادلات تجاری و انجام عقود و قراردادهای قانونی لازم در داخل و خارج از کشور اعم دولتی یا غیر آن و اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی و ایجاد شعب یا امتیاز از شرکتهای داخلی و خارجی و انجام مشاوره در موضوعات و خدمات در امور اطلاع رسانی و خدمات نصب و سرویس و نگهداری آنها 2 ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه سوم ـ واحد 301 ـ صندوق پستی شماره 300 4 ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم با نام 000/000/100 ریالی که 35 % آن به موجب گواهی شماره 309/92/1764 مورخ 14/10/1392 بانک گردشگری شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. 4 ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت: آقای مجید زایری امیرانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای مجید نژاداکبری مهربان به سمت رییس هییت مدیره، آقای مسعود نژاداکبری مهربان به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 ـ اولین بازرسان: آقای سیدمحمد خوانساری وحید به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید بهمن به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1757311 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی