اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/9/82 آقایان بیژن اسکندری، سیدحسام الدین گلشنی وریا زمانی و بختیار امینی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیده اند آقایان بهروز وفایی و حسن صالحی صاحب به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شده اند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/9/82 سید حسام الدین گلشنی به سمت رییس هییت مدیره وریا زمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و بیژن اسکندری به سمت مدیر عامل شرکت تعیین شده اند کلیه اوراق و اسناد تعهدآورر از قبیل چک و سفته وغیره قراردادها با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از دو امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی