اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: بیرجند خ شهید مفتح مفتح 35

تاریخ تاسیس: 1385/04/29

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/21:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 29/4/1385 تحت شماره 2172 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام شرکت: شرکت آباد گستر بیرجند ( با مسیولیت محدود) 2 - موضوع شرکت: انجام فعالیت در کلیه امور مربوط به رشته های ساختمانی، راه و باند تاسیس ات و آب می باشد. 3 - اسامی شرکا: آقایان: 1 - محمد حسین صفری 2 - علی صفری 3 - خانم اعظم صفری 4 - خانم مریم محسن زاده 4 - مدت شرکت: از تاریخ 29/4/1385 بمدت نامحدود 5 - مرکز اصلی شرکت: بیرجند، خ شهید مفتح- مفتح 35 پلاک 46 طبقه دوم 6 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که کلا نقدی بموجب گواهی شماره 33/4895/051 مورخه 12/2/1385 بانک تجارت شعبه شهید رجایی بیرجند به حساب جاری شماره 8521 شرکت پرداخت گردیده است. 7 - اولین مدیران شرکت: آقایان علی صفری و محمد حسین صفری و خانم اعظم صفری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که خانم اعظم صفری به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی صفری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین صفری به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. 8 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور و رسمی و بانکی با امضا آقایان: محمد حسین صفری ( مدیر عامل ) و علی صفری (نایب رییس هییت مدیره) مهر شرکت معتبر خواهد بود. 9 - اساسنامه شرکت در 27 ماده و 1 تبصره به تصویب رسید. 10 - انحلال شرکت بر طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - خانم مریم محسن زاده به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی