اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 7963

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/25:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/1/87 : 1 شرکت بعلت عدم فعالیت منحل گردید. 2 آقای عباس مراد علی زاده به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید. 3 آدرس مدیر تصفیه کرمان، شهرک نیک زاد، بیست متری شکوفه کوچه 30 درب دوم سمت راست. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی