اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 290401

شناسه ملی: 10103259779

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: شهر تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه سی و ششم پلاک 9

کد پستی: 1516734419

تاریخ تاسیس: 1385/11/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/19:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 5/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه سی و ششم پلاک 9 کدپستی 151673XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 19/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 19/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهدی صفایی با دریافت مبلغ 000/500 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/10 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای عقیل قرایی به شماره ملی 043967XXXX و آقای یاسر قرایی. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عقیل قرایی به شماره ملی 043967XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای یاسر قرایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یاسر قرایی به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 2/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/11/1385 تحت شماره 290401 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/11/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه راهکارهای نوین در زمینه فن آوری اطلاعات و تکنولوژی فنی مدیریتی و مطالعاتی و استفاده از فن آوری های نو در راستای فعالیتهای مختلف ادارات سازمانها و شرکتها انجام کلیه امور طراحی کامپیوتری اجرا و مشاوره پروژه های مختلف و برنامه های گوناگون و ارایه خدمات اطلاع رسانی ارایه مشاوره و اجرای طرح های مختلف در حوزه ارتباطات انجام فعالیتها به صورت مستقل و یا با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و هرگونه فعالیتی که با موضوعات فوق مرتبط باشد برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی تخصصی و غیرتخصصی برگزاری سمینارها همایش و کنفرانس صادرات کالاهای مجاز به همراه ارایه خدمات بازرگانی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و فرودگاهها هتلها ادارات نمایشگاهها و سالن های همایش و تهیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز آنها انجام کلیه امور طراحی اجرا نظارت و مشاوره پروژه های اقتصادی عمرانی صنعتی خدماتی و بازرگانی ارایه راهکارهای نوین در زمینه فن آوری اطلاعات و تکنولوژی مدیریتی و مطالعاتی اطلاع رسانی تهیه و توزیع قطعات مرتبط با موضوع فوق اجرا و مشاوره کنترل و ثبت پروژه های مختلف و برنامه های گوناگون مشاوره در زمینه های مدیریتی بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای مجاز ارایه امور فنی در زمینه های مرتبط شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هرگونه فعالیتی که با موضوع فوق مرتبط باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 1 ـ استان تهران شهرستان تهران خیابان فرجام خ سراج کوچه شهید کریمی پ 18 زنگ اول. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: 1 ـ 4 ـ مهدی صفایی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 4 ـ یاسر قرایی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 4 ـ یاسر قرایی به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی