اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2146

شناسه ملی: 14000252281

تاریخ ثبت: 1391/04/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8893134311

آدرس: لردگان ، بخش مرکزی ، روستای ارمند علیا ،

تاریخ تاسیس: 1391/04/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مهندسی سیمین شیمی بختیاری (سهامی خاص) که در 3/1391 شماره ثبت 2146 و شناسه ملی 140002XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 7/3/1391 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل شده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور، کثیرالانتشار جام جم و اطلاعات محلی ایل بختیاری آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت عبارت است از: کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات، واردات، خرید و فروش، تولید و تهیه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی، انجام امور مربوط به لایروبی و تعمیرات مخازن، تامین نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص موقت، خرید و فروش مواد هیدرو کربنی و حلال ها، انجام کلیه امور مربوط به بازیافت مواد هیدروکربنی، حلال ها در مخازن و حوضچه های نفتی، تولید و ساخت دستگاه های لایروبی و بازیافت مواد هیدرو کربنی، خرید و فروش محصولات پتروشیمی و کلاً هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب مجوز از ادارات ذیربط بلا اشکال است. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: لردگان، بخش مرکزی، روستای ارمند علیا، کدپستی 889313XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است. 4 ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام به ارزش ده هزار ریالی می باشد که طی گواهی شماره 37/2323 مورخ 31/2/91 بانک صادرات شعبه لردگان از طرف سهامداران به حساب شرکت واریز گردید. 5 ـ مدیران شرکت: آقای اکبر موید بشماره ملی 620965XXXX و کدپستی 846114XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای خدابخش جمالی ارمندی بشماره ملی 466964XXXX و کدپستی 889313XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اصغر جمالی ارمندی بشماره ملی 466969XXXX و کدپستی 816617XXXX بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ بازرسان شرکت: آقای مهدی ایروانی بشماره ملی 106339XXXX و کدپستی 889174XXXX و خانم معصومه مختاری راد بشماره ملی 045231XXXX و کدپستی 889174XXXX بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی