اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/06/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه مزبور در تاریخ 3/6/84 به شماره 244 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه تقاضانامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار کیهان درج می‎گردد: 1- موضوع موسسه: تدوین برنامه‏های علمی، آموزشی، فرهنگی و تربیتی قرآن کریم 2- مرکز موسسه: همدان، آرامگاه بوعلی سینا، کولانج، پائین‏تر از اداره پست بین‏النهرین، پلاک 97 3- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4- سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال نقد 5- مدیر و دارنده حق امضا مجاز: آقای احسان‏اله لاله صفت رئیس و مدیرعامل، خانم اقدس میرزائی شکیب نایب رئیس هیئت مدیره هر دو عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی